top of page

Waiters- HIRING

Updated: Jun 26, 2021

Treasure Group Laos is seeking for 2 waitersThe Position:

Based in Vientiane

We are looking for an experienced waiter with restaurant and hotel background.Overall Scope and Responsibility:

· Operate process of preparation, opening, service and closing

· Greets customers and offers restaurant or café menus

· Answers questions about menu offerings, processes food and drink order

· Carries food and drinks from kitchen to tables

· Prepares bills and process payments.Requirements & Skills:

· Physical strength and positive attitude.

· Attention to detail and able to multitask,

· Be able to communicate in basic English in written and verbal Communication

· Good team player and be able to work under pressure

· Customer Service Skills

· Interpersonal Communication

· Self-organize and work fast by your own


Benefits:

An attractive package and benefits for the right candidate.

To apply email, us your resume with your credentials at: talent@treasuregrouplaos.com

Given the number of applications, only selected candidates will be contacted.ຮັບສະໝັກ - ພະນັກງານເສີບ


ກຸ່ມບໍລິສັດ ເທຣດເຊີ ລາວ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການ ພະນັກງານເສີບ 2 ຕໍາແໜ່ງ


ຕໍາແໜ່ງ:

ປະຈໍາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພວກເຮົາຕ້ອງການພະນັກງານເສີບທີ່ມີປະສົບການດ້ານຮ້ານ ອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ.


ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍລວມ:

· ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຂອງການກະກຽມ,​ ການເປີດ,​ ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ປິດຮ້ານ

· ຕ້ອນຮັບລູກຄ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີເມນູ

· ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເມນູ, ການປຸງແຕ່ງ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ລຸກຄ້າສັ່ງ

· ເສີບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ລົງໂຕະ

· ຈັດຕຽມໃບບິນຮັບເງິນ ແລະ ດໍາເນີນການຈ່າຍເງິນຂອງລູກຄ້າຄຸນວຸດທິ & ທັກສະ:

· ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ

· ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຫຼາຍໜ້າວຽກໄດ້

· ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານ ທັງການຂຽນ ແລະ ການສົນທະນາໄດ້

· ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ເຮັັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້

· ມີທັກສະໃນການບໍລິການລູກຄ້າ

· ມີທັກສະໃນການສື່ສານລະຫວ່າງບຸກຄົນທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

· ສາມາດປະຕິບັດຈັດສັນໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ


ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

Package ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສໍາລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ເໝາະສົມ

ສົນໃຈສະໝັກ, ສົ່ງ CV ພ້ອມກັບເອກະສານອ້າງອີງຂອງທ່ານມາໄດ້ທີ່: talent@treasuregrouplaos.com


ຈາກຈໍານວນຂອງການສະໝັກ,​ ມີພຽງຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບ

97 views

Comments


bottom of page