top of page

Security- HIRING

Updated: Jun 26, 2021

Treasure Group Laos is seeking a hotel security guardThe Position:

Based at hotel in Vientiane

Night shift from 10:00pm to 6:00amOverall Scope and Responsibility:

· Secure premise by patrolling property, inspecting building, equipment, all access points and permitting entry.

· Strong hospitality with hotel customers

· Report all notice to manager


Requirements & Skills:

· Physical strength and positive attitude.

· Responsible, attention to detail and able to multitask

· Good team player and be able to work under pressure

· Interpersonal Communication

· Self-organize and work fast by your own

· Must submit a Criminal record


Benefits:

An attractive package and benefits for the right candidate.

To apply email, us your resume with your credentials at: talent@treasuregrouplaos.com

Given the number of applications, only selected candidates will be contacted.


ຮັບສະໝັກ - ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ


ກຸ່ມບໍລິສັດ ເທຣດເຊີ ລາວ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການ ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ 1 ຕໍາແໜ໋ງ


ຕໍາແໜ່ງ:

ປະຈໍາຢູ່ໂຮງແຮມ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກະເຮັດວຽກພາກຄໍ່າ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 10:00 ແລງ ຫາ 6:00 ເຊົ້າ


ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍລວມ:

· ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໂດຍການກວດກາຊັບສິນ, ກວດສອບອາຄານ, ອຸປະກອນ, ທາງເຂົ້າທັງໝົດ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່ທີ່ອານຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ໃນໂຮງແຮມ.

· ເປັນມິດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີກັບລູກຄ້າຂອງໂຮງແຮມ.

· ລາຍງານສະພາບການພົ້ນເດັ່ນຕ່າງໆໃຫ້ກັບຜູ້ຈັດການ.ຄຸນວຸດທິ & ທັກສະ:

· ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ.

· ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຫຼາຍໜ້າວຽກໄດ້.

· ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ເຮັັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້.

· ມີທັກສະໃນການສື່ສານລະຫວ່າງບຸກຄົນທີ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ.

· ສາມາດປະຕິບັດຈັດສັນໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

· ຕ້ອງມີໃບແຈ້ງໂທດ.


ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

Package ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສໍາລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ເໝາະສົມ

ສົນໃຈສະໝັກ, ສົ່ງ CV ພ້ອມກັບເອກະສານອ້າງອີງຂອງທ່ານມາໄດ້ທີ່: talent@treasuregrouplaos.com


ຈາກຈໍານວນຂອງການສະໝັກ,​ ມີພຽງຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ກັບ


72 views

Comments


bottom of page